Priser

Priser

TIMEHONORAR:

​Kr. 975,00,- inkl. moms.

Omfanget af de enkelte ydelser indenfor byggerådgivning er variabel, afhængigt af byggeprojektets kompleksitet og størrelse, samt dit individuelle behov.

​Dette er selvfølgelig afgørende for prissætningen, hvilket gør at der ikke kan sættes en pris inden kompleksitet, størrelse og dit behov er fastlagt.

/Afhængigt af dit behov og mængden af ydelser, aftales der hvilket rådgiverhonorar som passer dig og ydelsen bedst.

Honoraret for vores ydelser kan afregnes:

 • ​​Efter timeforbrug, til en fast timesats.
 • Som fast honorar. (Fast pris for sammensatte ydelser)

Allerede fastsatte priser:

 • Timesats: 975,00 kr. inkl. moms.
 • Indledende møde: Uden beregning.​ *                                
  * Ved accept af tilbud.

Nedenstående er en liste over priseksempler, på flere af vores ydelser.

Kontakt os allerede i dag, for en prisforespørgsel på dit byggeprojekt, eller for at lave en aftale til et indledende møde.​​​​

ØNSKER DU

Tryghed og stabilitet i dit byggeprojekt?

​Kontakt os ved at bruge nedenstående formular. Du vil blive kontaktet af os, inden for 3 hverdage

PRISEKSEMPLER​

BYGNINS­­REDEGØRELSE

​Kr. 4.875,00,-

inkl. moms (Mundtlig redegørelse)

Redegørelse for bygningens tilstand, for en 170 m² bygning i tre planer:​

 

 • ​Granskning af huseftersynsrapport
 • Fysisk besigtigelse og gennemgang af bygningen
 • Anbefalinger for tiltag, baseret på foreliggende huseftersynsrapport, samt fysisk besigtigelse og gennemgang
 • Estimeret kostpris for de enkelte tiltag

SKITSEFORSLAG

Kr. 16.875,00,-

inkl. moms

Skitseforslag til en 40 m² tilbygning, i ét plan:

 • Opmåling og fotoregistrering
 • Analyse for indretning og udtryk
 • Overslagsberegning for energi (varmetab)
 • Overslagsberegning for statik (bæreevne og stabilitet)
 • Planskitse (2D)
 • Snitskitse (2D)
 • Facadeskitser (2D)
 • Isometriske skitser (3D)
 • Skitseforslag afleveres i en digital og/eller printet udgave

IDÉOPLÆG

​Kr. 33.375,00,-

inkl. moms

Sammensat idéoplæg til nybygning af énfamilieshus på 150 m², i ét plan:

 • Opstartsmøde og førregistrering af byggegrund
 • Analyse og granskning af projekt
 • Skitseforslag
 • Økonomisk overslag
 • Rammetidsplan
 • Idéoplæg afleveret i en printet bygherremappe

 

ØKONOMISK OVERSLAG

Kr. 6.350,00,-

inkl. moms

Økonomisk overslag på en tilbygning på 40 m², i ét plan.

Det økonomiske overslag opdeles i seks emner, og er baseret på erfaringstal indenfor byggeriet. Erfaringstal hentes fra henholdsvis Molio Prisdatabase og interne prisdatabase.

VARMETABS­BEREGNING

​​Kr. 4.950,00,-

inkl. moms

Varmetabsberegning, til anvendelse ved færdigmelding af en tilbygning på 40 m², i ét plan:

 • Beregning af de enkelte bygningsdeles U-værdi (Varmetab)
 • Beregning af maksimale samlede varmetab fra tilbygning, i henhold til BR18. (Gældende bygningsreglement)
 • Beregning af det samlede varmetab fra tilbygningen
 • Dokumentation for overholdelse

BYGGEANSØGNING

Kr. 8.775,00,-

inkl. moms (Indeholder ikke udarbejdelse af tegningsmateriale)

Gennemførelse af byggeansøgningen, til en tilbygning på 40 m², i ét plan.:

 • Håndtering af digital ansøgning via Byg og Miljø
 • Kommunikation med pågældende kommune
 • Fuldmagtserklæring
 • Projektbeskrivelse
 • Argumentation for byggeret og helhedsvurdering
 • Brand- og konstruktionsmæssige redegørelser iht. brand- og konstruktionsklasser
 • Vurdering og angivelse af tekniske forhold som tilbygningen er omfattet af
 • Angivelse af BBR-oplysninger

 

TILSYN

​Kr. 3.375,00,-

inkl. moms (per udført tilsyn)

Tilsyn med en ombygning, tilbygning eller nybygning:

 • ​Tilsyn med byggeriet under udførelse
 • Tilsynsrapport for hvert tilsyn

TILBUD OG KONTRAKT

Kr. 5.850,00,-

inkl. moms

Rådgivning omkring indgåelse af entreprisekontrakter med hovedentreprenører, i forbindelse med en ombygning, tilbygning eller nybygning:

 • Gennemgang af tilbud
 • Udfærdigelse af entreprisekontrakt med hovedentreprenør

UDBUDSMATERIALE

Kr. 23.400,00,-

inkl. moms

Til anvendelse, for indhentning af tilbud i hovedentreprise, til en tilbygning på 40 m², i ét plan:

 • ​Situationsplan
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Facadetegninger
 • Detaljetegninger
 • Udbudstidsplan (Overordnet tidsplan for udførelse)
 • Beskrivende tilbudslister (Udspecificering af, hvad der ønskes tilbud på)
 • Udbudsbrev (Følgebrev, med beskrivelser af betingelser og forudsætninger)