Priser

TimeHONORAR:

​Kr. 975,00,- inkl. moms.

Omfanget af de enkelte ydelser indenfor byggerådgivning er variabel, afhængigt af byggeprojektets kompleksitet og størrelse, samt dit individuelle behov.

Dette er selvfølgelig afgørende for prissætningen, hvilket gør at der ikke kan sættes en pris inden kompleksitet, størrelse og dit behov er fastlagt.

Afhængigt af dit behov og mængden af ydelser, aftales der hvilket rådgiverhonorar som passer dig og ydelsen bedst.

Honoraret for vores ydelser kan afregnes:

 • ​​Efter timeforbrug, til en fast timesats.
 • Som fast honorar. (Fast pris for sammensatte ydelser)

Allerede fastsatte priser:

 • Timesats: 975,00 kr. inkl. moms.
 • Indledende møde: Uden beregning.​ *                                * Ved accept af tilbud.

Nedenstående er en liste over priseksempler, på flere af vores ydelser.

Kontakt os allerede i dag, for en prisforespørgsel på dit byggeprojekt, eller for at lave en aftale til et indledende møde.​​​​

Forespørg om pris

PRISEKSEMPLER​

​Bygninsredegørelse

Kr. 4.875,00,-

inkl. moms (Mundtlig redegørelse)

Redegørelse for bygningens tilstand, for en 170 m² bygning i tre planer:​

 • Granskning af huseftersynsrapport
 • Fysisk besigtigelse og gennemgang af bygningen
 • Anbefalinger for tiltag, baseret på foreliggende huseftersynsrapport, samt fysisk besigtigelse og gennemgang
 • Estimeret kostpris for de enkelte tiltag

Se mere her​​

Skitseforslag

Kr. 16.875,00,-

inkl. moms

Skitseforslag til en 40 m² tilbygning, i ét plan:

 • Opmåling og fotoregistrering
 • Analyse for indretning og udtryk
 • Overslagsberegning for energi (varmetab)
 • Overslagsberegning for statik (bæreevne og stabilitet)
 • Planskitse (2D)
 • Snitskitse (2D)
 • Facadeskitser (2D)
 • Isometriske skitser (3D)
 • Skitseforslag afleveres i en digital og/eller printet udgave

Se mere her​​

IdéOPLÆG

​Kr. 33.375,00,-

inkl. moms

Sammensat idéoplæg til nybygning af énfamilieshus på 150 m², i ét plan:

 • Opstartsmøde og førregistrering af byggegrund
 • Analyse og granskning af projekt
 • Skitseforslag
 • Økonomisk overslag
 • Rammetidsplan
 • Idéoplæg afleveret i en printet bygherremappe

Se mere her​​

Økonomisk overslag

Kr. 6.350,00,-

inkl. moms

Økonomisk overslag på en tilbygning på 40 m², i ét plan.

Det økonomiske overslag opdeles i seks emner, og er baseret på erfaringstal indenfor byggeriet. Erfaringstal hentes fra henholdsvis Molio Prisdatabase og interne prisdatabase.

​​

Se mere her​

Varmetabsberegning

Kr. 4.950,00,-

inkl. moms

Varmetabsberegning, til anvendelse ved færdigmelding af en tilbygning på 40 m², i ét plan:

 • Beregning af de enkelte bygningsdeles U-værdi (Varmetab)
 • Beregning af maksimale samlede varmetab fra tilbygning, i henhold til BR18. (Gældende bygningsreglement)
 • Beregning af det samlede varmetab fra tilbygningen
 • Dokumentation for overholdelse

Se mere her​​

Byggeansøgning

Kr. 8.775,00,-

inkl. moms (Indeholder ikke udarbejdelse af tegningsmateriale)

Gennemførelse af byggeansøgningen, til en tilbygning på 40 m², i ét plan.: 

 • Håndtering af digital ansøgning via Byg og Miljø
 • Kommunikation med pågældende kommune
 • Fuldmagtserklæring
 • Projektbeskrivelse
 • Argumentation for byggeret og helhedsvurdering
 • Brand- og konstruktionsmæssige redegørelser iht. brand- og konstruktionsklasser
 • Vurdering og angivelse af tekniske forhold som tilbygningen er omfattet af
 • Angivelse af BBR-oplysninger

Se mere her​​

Tilsyn

​Kr. 3.375,00,-

inkl. moms (per udført tilsyn)

Tilsyn med en ombygning, tilbygning eller nybygning:

 • Tilsyn med byggeriet under udførelse
 • Tilsynsrapport for hvert tilsyn

Se mere her​​

TILBUD OG Kontrakt

Kr. 5.850,00,-

inkl. moms

Rådgivning omkring indgåelse af entreprisekontrakter med hovedentreprenører, i forbindelse med en ombygning, tilbygning eller nybygning:

 • Gennemgang af tilbud
 • Udfærdigelse af entreprisekontrakt med hovedentreprenør

Se mere her​​

Udbudsmateriale

Kr. 23.400,00,-

inkl. moms

Til anvendelse, for indhentning af tilbud i hovedentreprise, til en tilbygning på 40 m², i ét plan:

 • Situationsplan
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Facadetegninger
 • Detaljetegninger
 • Udbudstidsplan (Overordnet tidsplan for udførelse)
 • Beskrivende tilbudslister (Udspecificering af, hvad der ønskes tilbud på)
 • Udbudsbrev (Følgebrev, med beskrivelser af betingelser og forudsætninger)

Se mere her​​

Ønsker du

TRYGHED OG STABILITET I DIT BYGGEPROJEKT?

​Kontakt os ved at bruge nedenstående formular. Du vil blive kontaktet af os, inden for 3 hverdage

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Ring op

Find os

Dalumvej 18-20, 1. sal tv.

5250 Odense SV

DINBygning ApS

​CVR: 38163930

5 stjernede anmeldelser via Google

fb-icon-footer​  instagram-icon-footer