Kontrakt og tilsyn

Tilsyn og kontrol ved byggeri

KONTRAKT OG TILSYN

TILBUD

Når du har sendt dit byggeprojekt i udbud, og modtaget tilbud fra én eller flere entreprenører, skal du vurdere tilbuddene – ikke udelukkende i forhold til hindanden, men hvert enkelt tilbud.

​Afhængigt af, hvilket kriterie som du vurderer tilbuddene ud fra, er det ikke nødvendigvis den entreprenør med det billigste tilbud, som du skal vælge. Hvis du har sendt dit byggeprojekt i udbud, med tilhørende udbudsmateriale, vil det materialet være angivet, hvad det er for et kriterie du som bygherre vælger ud fra – eksempelvis laveste pris eller mest fordelagtige pris.

​Men selv hvis dette er tilfældet, skal du vurdere alle tilbud i forhold til, hvordan de er udformet, specificeret og hvor realistiske de er. Det kan være en svær manøvre, hvis du ikke har erfaring med byggeri.​

FAKTABOKS:

Hvor mange tilbud må du som privat indhente?

Som privatperson må du indhente så mange tilbud, du ønsker. ​I praksis er det anbefalingsværdigt, at begrænse sig til 2-4 tilbud.​​

FAKTABOKS:

Hvad er forskellen på et overslag og et tilbud?​

Et overslag er en pris for arbejdet, som ikke er bindende. Prisen er ikke fast, og du ved dermed ikke hvad arbejdet reelt kommer til at koste?

Et overslag må ikke afvige +- 15%.

KONTRAKT

Når tilbuddene er vurderet, og du har valgt hvilken af de bydende entreprenører som skal udføre opgaven/projektet, bør du i de fleste tilfælde foretage en forhandling med entreprenøren, inden den endelige pris for at udføre opgaven/projektet er endeligt fastsat. Når du og entreprenøren er enige om pris og forudsætninger for at udføre opgaven/projektet, skal i sammen indgå en kontrakt med hindanden. Et skriftligt tilbud kan ikke alene anvendes som et kontraktmæssigt dokument. Alle tænkelige forhold bør være skrevet ind i en entreprisekontrakt, for at sikre dig – og entreprenøren.

​​At indgå en kontakt med hindanden, skal ikke betragtes som et mistillidsforhold, men som en fornuftig “forsikring” som dækker både dig og entreprenøren. Der findes standard aftalegrundlag indefor byggeri, som kan anvendes i de fleste tilfælde, så du ikke skal gennemtænke alle mulige scenarier, og forhold som bør aftales i en kontrakt.

​​TILSYN

Selv med en skriftlig aftale i form af en entreprisekontrakt, bør du føre tilsyn med dit byggeprojekt under udførelsen. Således sikrer du dig, at opgaven/projektet bliver udført i henhold til aftale, samt fagmæssigt og byggeteknisk korrekt. Når du løbende fører tilsyn, er der mulighede for at opdage eventuelle uoverensstemmelser med korrekt udførelse, eller med det aftalte.

​Det kan eksempelvis være både økonomisk og tidsmæssigt besparende, hvis der opdages eventuelle fejl i en gulvkonstruktion, inden at der støbes et betonlag.

​​Det kan være en svær manøvre at vurdere og forhandle tilbud, indgå kontrakt og føre tilsyn, hvis du ikke har erfaring med byggeri. Med os som din uvildige rådgiver og tillidsmand ved din side i denne fase, kan du potentielt spare mange frustrationer, konflikter og penge i dit byggeprojekt.