DIN Tilbygning

Proffesionel byggerådgivning til dit byggeprojekt

DIN TILBYGNING

Idéen til en tilbygning tager oftest afsæt i at du har behov for mere plads, og hvor dette behov ikke kan dækkes ved en ombygning indenfor bygningens eksisterende rammer. I mange tilfælde har man som bygherre allerede taget beslutninger om placering af tilbygningen og antal ønskede m².

​I de tilfælde har man som bygherre ikke altid taget afsæt i ens reelle behov og myndighedsforhold, som kan være afgørende for disse beslutninger.

Måske vil en afdækning af ens reelle behov sammenholdt med anbefalede adgangs- og tilgængelighedsforhold, (Plads at bevæge sig på omkring døre, møbler og installationer) medføre at det antal m² som man ønskede sig, skal være enten mindre eller større? Måske er der specielle myndighedsforhold som gør sig gældende, udover de almindelige bestemmelser i bygningsreglementet? Se herunder, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke ydelser som vi kan hjælpe dig med.

Tilbygninger

ØNSKER DU

Tryghed og stabilitet i dit byggeprojekt?

​Kontakt os ved at bruge nedenstående formular. Du vil blive kontaktet af os, inden for 3 hverdage

Byggerådgivning til en levedygtig bygning

IDÉFASE​

En tilbygning til huset vil i de fleste tilfælde medføre en grad af ombygning i de tilstødende rum. Det er væsentligt at de nye rum tænkes ind, med hensyn til både funktion og rumforløb i forhold til de tilstødende rum.

I planlægningen af en tilbygning, skal den eksisterende bygnings historie og byggestil tages med i betragtning – og respekteres. Således skabes der sammenhæng mellem tilbygningen og den eksisterende bygning.

Du kan vælge at bygge i samme stil og med samme materialer, eller med materialer som forenes godt med den eksisterende bygning, så de ”smelter” bedre sammen.

Du kan også vælge at lade tilbygningen adskille sig markant fra den eksisterende bygning, så det fremstår tydeligt at der er tale om en tilbygning. Tag os som byggerådgivere med på råd, i forhold til dine beslutninger i valg af arkitektoniske udtryk og valg af materialer. ​

MYNDIGHEDSFASE

En tilbygning kan udføres som en udvidelse af den eksisterende bygnings grundareal, eller ved at udvide i højden med en etage ovenpå den eksisterende bygning. Uanset hvilken type af tilbygning som anvendes, vil det betyde en udvidelse af det beboede areal, og derfor skal din kommune inddrages i forbindelse med indhentning af en byggetilladelse.

​En byggetilladelse gives af din kommune, ved at du som bygningens ejer og som bygherre, i en byggeansøgning dokumenterer, med tegninger og beskrivelser, at tilbygningen efterlever bygningsreglementet og øvrige krav fra myndighederne.

Kommunen vurderer som udgangspunkt ud fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser, som omhandler den procentvise bebyggelse af grunden, afstande og højder til nabo- og vejskel. Derudover skal der dokumenteres for bygningens energiforbrug, opfyldelse af krav og forhold vedrørende brand samt stabilitet og bæreevne for de valgte konstruktioner og materialer.

​Vi, som din byggerådgiver kan hjælpe dig med at sikre, at alle myndighedsbestemmelser og krav overholdes.​

​UDFØRELSESFASE

Når alle afgørende forudsætninger for din tilbygning, såsom muligheder for størrelse, placering, økonomi og myndighedskrav er fastlagt, og dine behov, tanker og idéer er visualiseret med tegninger. Så er du klar til at træde ind i udførelsesfasen – en fase som du skal være særdeles opmærksom på. Nu skal din tilbygning overleveres til andre, som skal udføre tilbygningen for dig.

​Det er en meget undervurderet fase, hvor der er mange forventninger som skal afstemmes i mellem dig og udførende entreprenører.

Mange potentielle bekymringer, konflikter og økonomiske overraskelser kan undgås, ved at du er konkret og afklaret omkring, hvad du ønsker udført og hvilke forventninger du har til tilbygningen.

​Der er derfor personlige og økonomiske fordele ved, at inddrage os som din uvildige tillidsmand og rådgiver i denne fase.​

​Se hvad en af byggeriets store uvildige videnscentre skriver og anbefaler om tilbygninger: