DIN Ombygning

Få hjælp og vejledning hos os

DIN OMBYGNING

​En idé til en ombygning, kan tage afsæt i situationer som eksempelvis huskøb, familieforøgelse eller køkkenrenovering. Uanset situationen er udgangspunktet, at bygningens indretning ikke passer til dit nuværende behov. En ombygning er en god mulighed for at skabe mere plads indenfor bygningens eksisterende rammer, uden at det beboede areal udvides.

Der er mange rammer og omstændigheder, som du skal tage i betragtning, i forbindelse med en ombygning.

​Se herunder, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke ydelser som vi kan hjælpe dig med.​

Ombygning

ØNSKER DU

Tryghed og stabilitet i dit byggeprojekt?

​Kontakt os ved at bruge nedenstående formular. Du vil blive kontaktet af os, inden for 3 hverdage

Byggerådgivning til en levedygtig bygning

IDÉFASE​

Et første og afgørende trin i idéfasen er, at afdække dine behov og eventuelle konflikter med myndighederne eller bærende og stabiliserende konstruktioner i bygningen. Måske vil en afdækning af dit nutidige og fremtidige behov vise, at en ombygning alene ikke dækker dit behov.

​Måske skal ombygningen erstattes af, eller kombineres med en tilbygning? Måske kan en indledende idé ende med at blive mere omfattende end først tænkt, på grund af myndigheds- eller konstruktive forhold? Et indledende møde med os som byggerådgivere, vil hjælpe dig med at afklare behov og øvrige forhold.​

​Af praktiske og økonomiske årsager, er det en fordel at se på hele bygningen som en helhed, med udgangspunkt i dit behov og din samlede økonomi.

Det kan eksempelvis være praktisk at se på mulighederne for at ændre placering af andre indvendige vægge eller vinduer for at ombygningen og rummene fungerer optimalt.

Samtidig er det en fordel at se på ombygningen med energimæssige betragtninger. Måske er det praktisk og økonomisk hensigtsmæssigt, at se på mulighederne for en energirenovering​ af din bygning i forbindelse med en ombygning?

​I idéfasen afdækkes indledningsvis din økonomiske ramme, og et økonomisk prisoverslag for projektet udarbejdes. Tag kontakt til os som byggerådgivere, for et uforpligtende indledende møde om din idé til en ombygning.​

MYNDIGHEDSFASE

De fleste ombygninger kræver ikke inddragelse af din kommune i form af byggetilladelse. Det udelukker dog ikke at du som bygningens ejer og bygherre er forpligtet til at efterleve bygningsreglementet og øvrige krav fra myndigheder.

​Det er anbefalelsesværdigt, af afdække de krav som myndighederne måtte have til din ombygning, og samtidig dokumentere med tegninger, beregninger og beskrivelser, at du efterlever kravende.

​Uanset størrelsen og omfanget af ombygningen, er det derfor en god investering at lade os som byggerådgivere kaste et konstruktivt blik på dit ombygningsprojekt.

​UDFØRELSESFASE

Når alle afgørende forudsætninger for din ombygning, såsom muligheder for ændring af konstruktioner, økonomi og myndighedskrav er fastlagt, og dine behov, tanker og idéer er visualiseret med tegninger. Så er du klar til at træde ind i udførelsesfasen – en fase som du skal være særdeles opmærksom på.

​Nu skal din ombygning overleveres til andre, som skal udføre ombygningen for dig.

​Det er en meget undervurderet fase, hvor der er mange forventninger som skal afstemmes i mellem dig og udførende entreprenører og håndværkere.

​Mange potentielle bekymringer, konflikter og økonomiske overraskelser kan undgås, ved at du er konkret og afklaret omkring, hvad du ønsker udført og hvilke forventninger du har til ombygningen.

​Der er derfor personlige og økonomiske fordele ved, at inddrage os som din uvildige tillidsmand og rådgiver i denne fase.

​Se hvad en af byggeriets store uvildige videnscentre skriver og anbefaler om ombygninger: