DIN Nybygning

Professionel hjælp til din byggeproces

DIN NYBYGNING

Når du har taget en beslutning om at bygge et nyt hus, skal du som bygherre være opmærksom på, at det er dig – som i alle andre byggeprojekter, som bestemmer og tager de endelige beslutninger.

​Der er mange fordele ved at overlade et nybyggeri til et typehusfirma. Men du overlader og afgiver således også mange beslutninger og dermed din medbestemmelse i byggeriet.

Ved, at du i samarbejde med en rådgiver, udvikler og designer dit individuelle hus, har du bedre mulighed for, at tilpasse dit nye hus til dine behov og ønsker, samt det omgivende miljø.

​At bygge nyt hus, er for de flestes vedkommende en éngangsoplevelse. Med en professionel rådgiver ved din side, kan du nyde oplevelsen i, at gennemføre dit byggeri – fra idé til virkelighed.

ØNSKER DU

Tryghed og stabilitet i dit byggeprojekt?

​Kontakt os ved at bruge nedenstående formular. Du vil blive kontaktet af os, inden for 3 hverdage

Byggerådgivning til en levedygtig bygning

IDÉFASE​

Der er mange beslutninger som skal tages i forbindelse med et nybygget hus. Men det er allesammen nødvendige og vigtige beslutninger, som du skal tage dig tid til at beslutte. At bygge nyt, kan være en uoverskuelig proces, og som bygherre, kan det være svært at bevare fokus på det vigtige.

​Beslutningerne skal alle sammen tage udgangspunkt i den samme – og vigtige motivation, som har været afgørende for din første vigtige beslutning – at bygge nyt hus. Motivationen for at bygge et nyt hus, tager oftest udgangspunkt i de samme behov og ønsker. Du og din familie har behov for mere plads, ønsker et bedre indeklima, eller en bygning som ikke i den nærmeste fremtid, kræver løbende ombygning og vedligeholdelse. Alle de behov og ønsker er vigtige at holde fast i, og tage med i dine mange beslutninger.

​Èn af vores vigtige opgaver som byggerådgiver er at høre dine behov og ønsker, afstemme dem med alle de forudsætninger og rammer som du, myndighederne, byggetekniske muligheder og byggegrunden tilbyder.

I idéfasen afstemmes dine ønsker, behov og økonomi løbende, med de øvrige rammer. En tidlig dialog med myndighederne, et skitseforslag og et økonomisk overslag for byggeriet, er vigtige værktøjer i denne fase.

​Med os som din uvildige rådgiver i idéfasen, kan du bevare fokus og overblik i dit nybyggeri.​

MYNDIGHEDSFASE

Du skal søge en byggetilladelse hos din kommune når du bygger nyt. Din kommune bør inddrages tidligt i forløbet, således at du løbende sikrer dig, at der ikke er myndighedskrav som konflikter med de ønskede løsninger.

​Afhængig af byggegrundens modning, skal kommunen samtidig inddrages tidligt, i forhold til tilslutninger til kommunale forsyninger, som el, vand, varme og afløb.

En byggeansøgning skal dokumentere med tegninger og beskrivelser, at dit nybyggede hus efterlever bygningsreglementet og øvrige krav fra myndighederne.

​Kommunen vurderer som udgangspunkt ud fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser, som omhandler afstande og højder til nabo- og vejskel, samt lokale planer udlagt for området.

Ved færdigmelding af dit nybyggeri, skal der dokumenteres for bygningens overholdelse af krav og bestemmelser vedrørende energiforbrug, installationer, brand, samt stabilitet og bæreevne for de valgte konstruktioner og materialer.

​Alle disse myndighedskrav, skal tages i betragtning i den indledende fase – idéfasen, da de er så væsentlige rammer, at de uundgåeligt vil medvirke til, at definere den endelige indretning og det endelige udtryk for bygningen.

​Det er dit ansvar som bygherre, at bygningen overholder alle disse krav, når bygningen er færdigbygget. Vi kan som din professionelle rådgiver, hjælpe dig med at sikre, at alle myndighedsbestemmelser og krav overholdes.

​UDFØRELSESFASE

Når alle afgørende forudsætninger for din nybygning, såsom muligheder for størrelse, placering, økonomi og myndighedskrav er fastlagt og godkendt. Så er du klar til at træde ind i udførelsesfasen – en fase som du skal være særdeles opmærksom på.

​Nu skal dit byggeri overleveres til andre, som skal udføre byggeriet for dig.

​Det er en meget undervurderet fase, hvor der er mange forventninger som skal afstemmes i mellem dig og de udførende entreprenører.

Mange potentielle bekymringer, konflikter og økonomiske overraskelser kan undgås, ved at du er konkret og afklaret omkring, hvad du ønsker udført og hvilke forventninger du har til byggeriet. Der er derfor personlige og økonomiske fordele ved, at inddrage os som din uvildige tillidsmand og rådgiver i denne fase.​