Byggeansøgning

Fra idé til et byggeprojekt

BYGGEANSØGNING

At søge tilladelse til dit byggeprojekt hos din kommune, kan være en uoverskuelig og kompliceret proces. Der er mange omstændigheder som er med til at afgøre, om du ender med en tilladelse. Derfor er der for de fleste ansøgninger, en del forarbejde at gøre.

​Du skal sikre dig, at du efterlever de bestemmelser som er gældende for dit konkrete byggeprojekt, og for det område som du ønsker at bygge i.

Det gældende bygningsreglement, som tager afsæt i byggeloven, foreskriver generelle bestemmelser som skal efterleves, for alle byggeprojekter. Derudover, kan der foreligge kommuneplanrammer, lokalplaner og tidligere tinglyste servitutter, som foreskriver noget andet, og iøvrigt prioriteres højere end bygningsreglementet.

​Det er derfor oftest, som en del af forarbejdet, nødvendigt at foretage en indledende forespørgsel hos din kommune, inden du indsender en byggeansøgning. Dette er med til at sikre, at du ikke spilder din og kommunens tid, med en ansøgning som ikke er fyldestgørende. Derudover kan du have behov for at søge om dispensation fra enkelte bestemmelser.

​Det er dit ansvar som bygherre, at undersøge, sikre dig og dokumentere, at du overholder de bestemmelser som er gældende for dit projekt.

Dette er i øvrigt også gældende, selvom dit projekt ikke kræver en tilladelse fra kommunen.

​Vi kan som din byggerådgiver, varetage denne opgave for dig – fra den indledende forespørgsel, til den endelige byggeansøgning. Vi søger altid en direkte kontakt til kommunen, og tager ofte møder med den byggesagsbehandler, som behandler ansøgningen.​​

FAKTABOKS:

Hvornår skal du som bygherre sende en byggeansøgning til din kommune?​

Du skal indsende en byggeansøgning, når der sker en udvidelse af etagearealet ved:

 • ​Nybygning, ombygning eller tilbygning
 • Inddragelse af uudnyttet tagetage til beboelse
 • Inddragelse af udhuse, garager og lignende bygninger til beboelse
 • Tilbygning af udestue, udhus eller garage, med direkte forbindelse til beboelse (uanset størrelse)
 • Udvendig efterisolering som overstiger 25 cm.

​​Når det samlede areal overstiger 50 m² for mindre fritliggende bygninger, såsom:

 • ​​​Garager på terræn i én etage
 • Garager i kældre i én- familiehuse samt om- og tilbygninger heraf
 • Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger samt om- og tilbygninger heraf.​

FAKTABOKS:

Hvornår skal du som bygherre ikke sende en byggeansøgning til din kommune?

En byggeansøgning til et byggeprojekt kan undlades hvis:

 • ​Der ikke sker en udvidelse af etagearealet
 • Mindre fritliggende bygning ikke overstiger 50 m²
 • Ombygninger og energirenoveringer ikke medfører en forøgelse af etagearealet, eller en væsentlig forandring af bygningens anvendelse og udseende

Det er dog stadig dit ansvar som bygherre, at undersøge, sikre dig og dokumentere, at du overholder de bestemmelser som er gældende for dit projekt. Du er ikke fritaget for dette ansvar, selvom dit projekt ikke kræver en tilladelse fra din kommune.​